zapisz się teraz

Zapisy na rekolekcje


Szkoła Kontaktu z Bogiem to rekolekcje oparte na medytacji ignacjańskiej. Ta metoda pochodzi z tradycji chrześcijańskiej.

W trakcie tych rekolekcji w milczeniu modlimy się poprzez rozważanie tekstów Pisma świętego.

1° ekipa Północna: 30.04.2017-04.05.2017 - Ożarów Mazowiecki, Dom rekolekcyjny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego, ul. Zamoy­skiego 19, 05-850 Oża­rów Mazo­wiecki

Dojazd:

  • Auto­bu­sem nr 713 z przy­stanku np. Fort Wola należy jechać w kie­runku AGRIKOP-KOPRKI wysiąść na przy­stanku 3 Maja (II strefa bile­towa). Iść w tym samym kie­runku co auto­bus ok. 100m i skrę­cić w prawo w ul. Zamoy­skiego. Następ­nie iść ok. 900m i wypa­try­wać po pra­wej stro­nie małej kapliczki Matki Bożej, a za nią będzie widać dom rekolekcyjny.

  • Pocią­giem z War­szawy Zachod­niej, Cen­tral­nej, Śród­mie­ścia i Wschod­niej. Należy wsiąść w pociąg w kie­runku Łowi­cza lub Socha­czewa. Po wyj­ściu na peron w Oża­ro­wie uda­jemy się w prawo po scho­dach, prze­cho­dzimy przez budy­nek dwor­cowy i idziemy pro­sto mija­jąc po pra­wej Pocztę, Aptekę. Docho­dzimy do głów­nej ulicy, skrę­camy w lewo i prze­cho­dzimy na drugą stronę jezdni. Idziemy ok. 1km i skrę­camy w prawo w ul. Zamoy­skiego. Czas prze­mar­szu od pociągu wynosi ok. 25 min.

Ważne godziny: Rozpoczynamy zakwaterowaniem w godzinach 16.00 - 17.30, a kończymy obiadem o 12.30 w dzień wyjazdu.

Koszt rekolekcji:

Rekolekcje w milczeniu nie są dla nas formą zarobku, dlatego płacisz tyle ile możesz.
Chcesz wiedzieć ile nas to kosztuje?
220 zł - 4 doby noclegowe wraz z wyżywieniem (koszty są uzależnione od stawek ośrodka, w którym organizujemy rekolekcje)
40 zł - koszty dojazdu i mieszkania twojego opiekuna duchowego
10 zł - koszty druku materiałów i utrzymania zaplecza technicznego
Razem - 270 zł

Jeśli możesz pokryć całą kwotę będziemy wdzięczni! Jeśli nie stać Cię - nie może to być przeszkodą w udziale w rekolekcjach - zapłacisz tyle ile możesz!
Jeśli chcesz zapłacić więcej będziemy bardzo wdzięczni i w całości wykorzystamy te pieniądze na pokrycie kosztów osób, które nie są w stanie pokryć całych kosztów. Dziękujemy! 

 

Dane

Pytania

Tak Nie
Zabezpieczenie antySPAM. Proszę podać wynik 5 plus 5 =Uwaga! Z przesłanych informacji skorzysta wyłącznie ekipa rekolekcji Szkoły Kontaktu z Bogiem wraz z przydzieloną osobą towarzyszącą.

* Rozmowy z osobą towarzyszącą są elementem rekolekcji. Osoba towarzysząca służy dobrą radą w trakcie rekolekcji. Kiedy wypowiadamy przed kimś to, co przeżywamy na modlitwie, możemy lepiej usłyszeć samych siebie. Osobą towarzyszącą w rekolekcjach jest zazwyczaj jeden z jezuitów prowadzących rekolekcje. 


© Copyright Szkoła Kontaktu z Bogiem - wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt: SkyCMS Virtual Services - Strony Internetowe